Szanowni Mieszkańcy

Z uwagi na obowiązek osiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu przez gminę, udostępniamy do wypełnienia przez mieszkańców naszej gminy ankietę, która dotyczy zagospodarowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym. Dane zawarte w ankiecie będą wykorzystywane przez Urząd Gminy Osina przy obliczeniu osiągniętego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. W związku z nowymi zasadami obliczenia poziomów recyklingu (rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r.) dane zawarte w ankiecie będą wliczone do poziomów, które jest zobowiązana osiągnąć gmina.

Za nieosiągnięcie przez gminę odpowiednich poziomów recyklingu, gmina otrzymuje wysokie kary.

Ankieta jest obowiązkowa dla osób, które korzystają z ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu posiadania przydomowego kompostownika. Ankieta dotarła do Państwa wraz z zawiadomieniami o zmianie stawki.

W związku z powyższym prosimy o rzetelne podejście do sprawy i złożenie wypełnionych ankiet z realnymi danymi (nie zaniżać kg) do 4 marca 2024 r.
Wypełnioną ankietę należy odesłać pocztą tradycyjną, dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Osina pok. 11. W razie pytań proszę o kontakt pod nr tel. 508499247 z p. Anną Lech-Mikołajczyk.

Ankieta do pobrania

Stawki opłat obowiązujące z dniem 01.02.2024 r. za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • 30 zł - opłata podstawowa,
  • 28 zł – opłata dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym
  • 60 zł – opłata dla właścicieli, którzy nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny