Postęp rzeczowy w realizacji projektu pn.
Bawić się i uczyć poprzez indywidualizację to świetna sprawa

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zgodnie z założeniami projektu wyznaczono koordynatora, który porozumieniu z pracownikami Urzędu Gminy Osina przygotował procedury zakupu usługi edukacyjnej oraz zakupu pomocy dydaktycznych.

Na początku września podpisano umowę z nauczycielkami prowadzącymi poszczególne zajęcia dla poszczególnych grup. Dokonano rekrutacji dzieci na zajęcia, uwzględniając wcześniejsze badania umiejętności. W okresie od 17 września do 31 października odbyło się łącznie 38 zajęć (wrzesień- 12, październik- 26). Zajęcia prowadzone były w podziale na 6 grup z zachowaniem równości szans płci (25-dz, 21-ch). Materiały prezentowane na zajęciach zawierały wizerunki zarówno postaci męskich i żeńskich, co pozwoliło na podjęcie tematyki stereotypów związanych z płcią. Poprzez gry i zabawy kształtowano partnerskie zasady współpracy między uczniami i uczennicami oparte na zasadzie wzajemnego szacunku i równego traktowania. Zajęcia odbyły się zgodnie z zaplanowanym i zatwierdzonym harmonogramem zajęć. W ramach zajęć zrealizowano treści nauczania zgodne z przedstawionym i zatwierdzonym przez koordynatora programem zajęć. Zgodnie z wytycznymi POKL oznakowano budynek szkoły oraz sale, w których odbywają się zajęcia.

Zakupiono wszystkie zaplanowane pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 31 374,00PLN. Wszystkie produkty oznakowano zgodnie z wytycznymi POKL. Zakupione pomoce dydaktyczne wykorzystywane są podczas zajęć z dziećmi. Zaprezentowano je również podczas zebrania z Rodzicami.

Joanna Górczewska - Rudnicka