2013.01.26 Konkurs czytelniczy

Na ostatnich w 2012r. zajęciach dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, odbywających się w ramach projektu „Bawić się i uczyć poprzez indywidualizację to świetna sprawa" odbył się konkurs czytelniczy.
Konkurs odbył się pod hasłem „ W świecie wierszy Jana Brzechwy". Celem konkursu było : doskonalenie umiejętności czytania, przybliżenie utworów poety, rozbudzanie wrażliwości na piękno słowa.
Uczniowie zaprezentowali wiersze Jana Brzechwy. Każdy uczestnik wykazał się doskonałym opanowaniem umiejętności czytania.

Komisja w składzie : p. Elżbieta Chodor oraz p. Wiesława Staszak wybrała laureatów konkursu :

I miejsce – Oskar Chałan
II miejsce – Oliwia Oryga
III miejsce – Kacper Skamrot

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali dyplomy oraz drobne upominki.

Katarzyna Paczkowska