W związku ze zmianą planu lekcji w klasach I-III nastąpiły również drobne zmiany w harmonogramie zajęć.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ