2013.04.03 Promocja równości szans płci
 
Na zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie w dniu 26.03.2013 roku rozmawialiśmy na temat roli i miejsca kobiety w świecie. Dzieci zostały zapoznane z sylwetkami znanych Polek. Słuchały utworów muzycznych skomponowanych specjalnie dla kobiet. Uczniowie uświadomili sobie, jak ważna jest rola kobiety we współczesnym świecie.

Finałem zajęć było wykonanie  przez uczniów portretu znanej kobiety.

Joanna Stasiewicz-Kluga