2013.04.03 POKL2

Dnia 21 marca 2013r. na zajęciach dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, odbywających się w ramach projektu „Bawić się i uczyć poprzez indywidualizację to świetna sprawa" dzieci uczyły się o tym , co jest w życiu ważne. Uczniowie na zajęciach doskonalili technikę głośnego czytania z podziałem na role, ćwiczyli umiejętność wypowiadania się, układania zdań z rozsypanek wyrazowych. Jednak głównym celem zajęć było uświadomienie dzieciom ich własnej indywidualności przy jednoczesnym poszanowaniu odmienności innych oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości.

Świetną metodą pracy na zajęciach okazała się zabawa „ Różnię się od ciebie...", gdzie dzieci zwracając się do kolegi lub koleżanki wskazywali to, co ich różni, zachowując się przy tym w sposób grzeczny i taktowny. Kończąc zajęcia doszliśmy do wniosku, że każdy z nas jest inny, że różnimy się od siebie, jednak mimo różnic wszyscy jesteśmy jednakowo ważni, że każdy z nas ma jednakowe prawa.

Kamila Wójcik