Uprzejmie infrozpoczęła się jubileuszowa X edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Honorowy patronat nad Konkursem objął Prezydent RP Bronisław Komorowski, a patronat medialny: dwutygodnik AGRO SERWIS, miesięcznik AGROmechanika, tygodnik „Zielony Sztandar” oraz telewizja interaktywna AGRO NEWS com.pl. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

    Organizatorami Konkursu są:
  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
  • Państwowa Inspekcja Pracy
  • Inne instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i urządzeń rolniczych o ile zadeklarują swój udział w organizacji Konkursu.

Zgłoszenia dokonuje się na formularzu [highlight class="green"]„ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE”.[/highlight] Formularz dostępny jest w Oddziale Regionalnym i Placówkach Terenowych KRUS oraz na stronie internetowej: www.krus.gov.pl. Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w Oddziale Regionalnym lub w Placówce Terenowej KRUS [highlight class="green"]w nieprzekraczalnym terminie do 16 marca 2012 roku.[/highlight]

Etap regionalny Konkursu trwa od dnia jego ogłoszenia do 18 maja 2012 roku. Etap wojewódzki Konkursu trwa do 26 czerwca 2012 roku. Uczestniczą w nim laureaci etapów regionalnych. Komisja wojewódzka wyłania zwycięzcę etapu wojewódzkiego Konkursu i przesyła do Centralnej Komisji Konkursowej „Arkusze ocen gospodarstw”. Centralna Komisja Konkursowa do 27 lipca 2012 roku przeprowadza wizytację szesnastu gospodarstw, zwycięzców etapów wojewódzkich Konkursu, a następnie wyłania zwycięzcę.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE