Kolejne dofinansowanie dla Gminy Osina
W sobotę 16 lipca 2022 r. w Brojcach Wójt Gminy Osina Krzysztof Szwedo otrzymał z rąk Pawła Szefernakera Wiceministra MSWiA oraz Zbigniewa Boguckiego Wojewody Zachodniopomorskiego czek na kwotę 1.764.000 zł. Środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – PGR otrzymaliśmy na zadanie pod nazwą „Przebudowa dróg, miejsc parkingowych i chodników na osiedlu popegeerowskim w Osinie”

Inwestycja obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 4166Z o nawierzchni bitumicznej  w Osinie od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4161Z do nowo wybudowanej drogi gminnej o nawierzchni z kostki betonowej, długości ca. 300 mb, przebudowę/budowę miejsc parkingowych i chodników przy osiedlu popegeerowskim w miejscowości Osina, w której funkcjonowało zlikwidowane PPGR (później KPGR). Ponadto inwestycja obejmuje swoim zakresem rozbiórkę istniejących zniszczonych chodników na osiedlu mieszkaniowym (z okresu powstania osiedla tj. lat 70-tych), budowę/przebudowę chodników z kostki betonowej na osiedlu popegeerowskim. Inwestycja realizowana będzie  w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Obecnie gmina jest na etapie wyłonienie projektanta, zadanie będzie realizowane 2023 roku.