Wizyta Olgierda Geblewicza Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w Osinie
W poniedziałek 18 lipca br. Osinę odwiedził Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pan Olgierd Geblewicz. Głównym celem wizyty było podpisanie umów na dofinansowanie trzech przedsięwzięć, które będą realizowane na terenie gminy w 2022 roku. Dwie pierwsze umowy dotyczą Grantów Sołeckich Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla sołectw Redostowo i Węgorza.

„Utworzenie miejsca rekreacyjnego w centrum sołectwa Redostowo”. W ramach projektu zostanie oczyszczony zbiornik wodny. W obrębie zbiornika będą wymienione rury retencyjne odprowadzające nadmiar wody, wykonana będzie rekultywacja terenu wokół zbiornika i posiana trawa. Ponadto zostaną zakupione stoliki i ławki. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia – 21 900 zł, kwota dofinansowania 15 000 zł.

„Przejście z przeszłości do teraźniejszości”. Na cmentarzu komunalnym w m. Węgorza powstanie chodnik, łączący jeden ciąg pieszy z główną aleją cmentarną. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia –    15 680 zł, kwota dofinansowania 15 000 zł.

Ze strony gminy umowy podpisali Wójt Krzysztof Szwedo, Skarbnik Aneta Kijowska-Gach oraz sołtysi, Jolanta Buksińska z Redostowa i Daniel Grzelak z Węgorzy.

Trzecia umowa to zadanie pn. „Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy świetlicy w miejscowości Redło poprzez montaż piłkochwytów oraz bramek do piłki nożnej” dofinansowane z programu „Pomoc finansowa dla jst. z obszaru Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2022 r.”. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia –    19 166,98 zł, kwota dofinansowania 9 583,49 zł.

Na spotkaniu z Marszałkiem uczestniczyli również Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Łuczak i radny z Węgorzy Zdzisław Doszczeczko.

Łącznie na trzy zadania, gmina otrzyma z Urzędu Marszałkowskiego dofinasowania w kwocie około 40 tys. zł. Krzysztof Szwedo i pozostali zebrani, podziękowali Panu Olgierdowi Geblewiczowi Marszałkowi Województwa za otrzymane wsparcie finansowe.