UTWORZONO MIEJSCE REKREACYJNE W REDOSTOWIE
27 października 2022 r. w miejscowości Redostowo odbył się oficjalny odbiór techniczny projektu pn.
„Utworzenie miejsca rekreacyjnego w centrum sołectwa Redostowo” zrealizowanego przez Gminę Osina, współfinansowanego z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Konkursu „Granty sołeckie 2022”.

W wyniku powyższego projektu gruntownie został oczyszczony z zarośli oraz namułu zbiornik ppoż. znajdujący się w centrum miejscowości. W obrębie zbiornika zostały wymienione rury retencyjne oraz na oczyszczonych poboczach zbiornika posiano trawę.

Dodatkowo dokonano zakupu zestawu mebli ogrodowych, który zostały ustawiony przy zbiorniku ppoż. i zdecydowanie przyczyni się do odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców sołectwa.

Całkowity koszt inwestycji to 20 160 zł, z czego:

  • 15.000 zł - dofinansowanie z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego
  • 5 160 zł - dofinansowanie z funduszu sołeckiego

Wójt Gminy Osina Krzysztof Szwedo, dziękuje Pani Jolancie Buksińskiej - sołtys Redostowa oraz mieszkańcom sołectwa za zaangażowanie i sprawną realizację projektu.