NOWY CHODNIK NA CMENTARZU KOMUNALNYM W M. WĘGORZA
27 października 2022 r. w miejscowości Węgorza, odbył się oficjalny odbiór techniczny projektu pn.
„Przejście z przeszłości do teraźniejszości” zrealizowanego przez Gminę Osina, współfinansowanego z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Konkursu „Granty sołeckie 2022”.

Dzięki temu projektowi, na cmentarzu komunalnym wykonano chodnik z kostki betonowej, który usprawnia komunikację pomiędzy nagrobkami, a także podnosi walory estetyczne jakże ważnego miejsca dla mieszkańców Węgorza.

Wybudowany chodnik połączył istniejący już ciąg pieszy w starej części cmentarza z główną aleją na cmentarzu.

Całkowity koszt inwestycji to 15 600 zł, z czego:

  • 15.000 zł - dofinansowanie z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego
  • 600 zł - dofinansowanie z funduszu sołeckiego

Wójt Gminy Osina Krzysztof Szwedo, dziękuje Panu Danielowi Grzelakowi – sołtysowi Węgorza, oraz mieszkańcom sołectwa za zaangażowanie i sprawną realizację projektu.