Uprzejmie informujemy, że rozpoczęty został nabór wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest (płyty eternitowe) z terenu gminy Osina w roku 2023.

Wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy Osina do dnia 24 lutego 2023 r.

Druki wniosku oraz wymaganych załączników można pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osina (bip.osina.pl) w zakładce Informacje / Wnioski do pobrania oraz na stanowisku w holu Urzędu Gminy, tel. +48 508 499 580.

Wójt Gminy Osina
Krzysztof Szwedo