2023 01 25 us plakatSzanowni Państwo,

W dniach od 13 do 31 stycznia br. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R). Badanie prowadzone jest cyklicznie, dwa razy w roku, tj. w styczniu i lipcu, a jego wyniki prezentowane są odpowiednio we wrześniu danego roku i marcu roku następnego. Badanie dostarcza informacji o tym jak rolnicy oceniają przeszłą (poprzednie półrocze) i bieżącą koniunkturę w gospodarstwach rolnych oraz prognozują jej zmiany w następnym półroczu, w tym m.in. pokazuje opłacalność produkcji rolnej czy aktualny popyt na produkty rolne. Informacje te są niezbędne do podejmowania decyzji o kierunkach rozwoju rolnictwa na poziomie kraju, województwa, ale także każdej gminy. Uczestnictwo jak największej liczby osób w badaniu jest kluczowe dla jego efektywności. Dlatego zależy nam na zaangażowaniu osób cieszących się zaufaniem społecznym w gminie w popularyzację badania. Jest dla nas niezmiernie ważne, aby nasi respondenci byli jak najlepiej poinformowani o prowadzonym badaniu, jego celu, metodach i bezpieczeństwie.

Mając w pamięci Państwa zaangażowanie w popularyzacje poprzedniej edycji ww. badania, za które serdecznie dziękujemy, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze w rozpowszechnieniu informacji o badaniu w regionie. Będziemy wdzięczni za wykorzystanie wszelkich dostępnych środków w celu dotarcia do jak największej grupy mieszkańców gminy w celu poinformowania ich i zachęcenia do udziału w badaniu.

W załączeniu przekazujemy zestaw podstawowych informacji o badaniu, w tym o bezpieczeństwie i sposobie weryfikacji tożsamości ankietera.

Liczymy na Państwa wsparcie, za które z góry serdecznie dziękujemy.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

załączniki:
- plakat
- ulotka