wegorza gmina osina

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że na stronie:
https://osina.logintrade.net/zapytania_email,119519,a0630234fbf4e4a6985e20a61d9c2031.html
został ogłoszony przetarg na zadanie inwestycyjne pn. przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4159Z od węzła "Osina" drogi ekspresowej S6 do granic miejscowości Węgorza -II .Zadanie przewiduje  opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dot. przebudowy odcinka drogi powiatowej Nr 4159Z od węzła „Osina” drogi ekspresowej S6 do granic miejscowości Węgorza, w tym: m.in. modernizację jezdni drogi głównej, przebudowę istniejących zjazdów do przyległych nieruchomości, przepusty pod zjazdami z drogi powiatowej do nieruchomości przyległych i inne. Więcej szczegółów znajdą Państwo w dokumentacji przetargowej pod ww. linkiem.Termin składania ofert ubiega 2023-03-14 o godz. 10:00.

Należy nadmienić, że powyższe zadanie zostało dofinansowane w kwocie 4.560.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład - edycja 2.
Wskutek złożenia wniosków przez Wójta Gminy Osina Krzysztofa Szwedo, w ramach drugiej edycji programu Gmina Osina uzyskała w sumie 8 949 000,00 zł dofinansowania.