osina 1 gmina osina

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że na stronie:
https://osina.logintrade.net/zapytania_email,119514,739ced5f14c4165b6552f0e7a1785786.html
został ogłoszony przetarg na zadanie inwestycyjne pn. przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4161Z w miejscowości Osina wraz z budową kanalizacji deszczowej.Zadanie przewiduje wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4161Z w miejscowości Osina wraz z budową kanalizacji deszczowej”, w tym: m.in.  modernizację jezdni drogi głównej, wykonanie zatoki postojowej dla autobusów, parkingów dla samochodów osobowych, regulację wysokościową istniejących zjazdów, chodników i ciągów pieszo-rowerowych, wykonanie przepustu pod zjazdem z drogi powiatowej do parkingu leśnego, rozbudowę istniejącej kanalizacji deszczowej i inne. Więcej szczegółów znajdą Państwo w dokumentacji przetargowej pod ww. linkiem.Termin składania ofert ubiega 2023-03-14 o godz. 10:00.

Należy nadmienić, że powyższe zadanie zostało dofinansowane w kwocie 4.389.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład - edycja 2.
Wskutek złożenia wniosków przez Wójta Gminy Osina Krzysztofa Szwedo, w ramach drugiej edycji programu Gmina Osina uzyskała w sumie 8 949 000,00 zł dofinansowania.