2023 03 03 czysteWłaściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych oraz lokali w budynkach jednorodzinnych mogą uzyskać dofinansowanie do wymiany źródła ciepła i na poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Celem Programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Więcej informacji o programie i możliwości uzyskania dofinansowania można uzyskać pod adresami: https://wfos.szczecin.pl/czyste-powietrze/o-programie/ oraz https://czystepowietrze.gov.pl/wfosigw/ , a także w gminnym punkcie konsultacyjnoinformacyjnym programu.
Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjnego Programu Czyste Powietrze czynny jest w siedzibie Urzędu Gminy w Osinie, Osina 62 72-221 Osina w dni robocze w godz. 7.30-15.30 (pok. 112, tel. 508 499 620).