Uprzejmie informujemy, że Gmina Osina przystępuje do realizacji zadania polegającego na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z budynków położonych na terenie gminy. Prace związane z usuwaniem azbestu będą obejmować koszt demontażu, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. O przyznanie usługi usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest mogą ubiegać się wszyscy mieszkańcy gminy Osina posiadający tytuł prawny (własność, współwłasność itp.) do nieruchomości a także kościoły, spółdzielnia mieszkaniowa i wspólnoty mieszkaniowe.

W celu zgłoszenia budynku do demontażu wyrobów zawierających azbest należy złożyć wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami do Urzędu Gminy Osina. Wnioski dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osina (bip.osina.pl) oraz na stanowisku pracy ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Osina (pok. 108). Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania usługi usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Osina.

Termin naboru wniosków: do 30 kwietnia 2013 r.

Planowany termin realizacji zadania - do 30 października 2013 r. pod warunkiem uzyskania na ten cel dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Uwaga! W ramach realizowanego zadania gmina nie udziela dofinansowania na zakup nowego pokrycia dachowego.

Informacji w przedmiotowej sprawie udziela Piotr Piwko – inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony środowiska, tel. 91 39 118 19

PLIKI DO POBRANIA:

- informacja_o_wyrobach_zawierajacych_azbest.pdf
- regulamin.docx
- wniosek.doc
- zarzadzenie.docx