Szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Kontynuując tradycję ścisłej współpracy, w ramach międzyinstytucjonalnych działań związanych z przeciwdziałaniem patologii i przemocy oraz realizując założenia zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie w dniu 25 kwietnia 2012 r. odbyło się szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. kwiecień 2012

Szkolenie zorganizowane zostało wspólnie z Zespołem Interdyscyplinarnym z Gminy Stepnica.

Szkolenie przeprowadził Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa z Krakowa.

Omówiono przede wszystkim ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13.09.2011r. w sprawie procedury Niebieskiej Karty oraz formularze Niebieskiej Karty.

Przeprowadzone szkolenie pozwala na pełniejsze poznanie problemu, a także stwarza szansę na efektywną współpracę ludzi, którym nie jest obojętny los osób doświadczających przemocy.

Przewodniczący ZI
Marcin Płusa