kapital_ludzki_65px.jpgefs_65px.jpgue_lewe_65px.jpg

Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie od miesiąca maja 2012 r. rozpoczął cykl treningów i szkoleń w ramach V edycji partnerskiego Projektu systemowego "Z bezradności do aktywności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Odbiorcami projektu są osoby bezrobotne i niepełnosprawne nieaktywne zawodowo korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Podjęte zostaną działania zmierzające do zwiększenia szans znalezienia zatrudnienia.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych z terenu gminy Osina poprzez pomoc doradcy zawodowego, psychologa, terapeuty rodzinnego oraz udział w kursach, szkoleniach oraz treningach organizowanych w ramach projektu.

W dniu 25.05.2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Osinie odbyło się spotkanie grupowe uczestników projektu z doradcą zawodowym. W ramach warsztatów, beneficjenci mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę w zakresie poszukiwania pracy, tworzenia dokumentów aplikacyjnych, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz całego zakresu wiedzy dotyczącej rynku pracy.

Spotkanie trwało 4 godziny zegarowe. Dla uczestników warsztatów został przygotowany poczęstunek, oraz została zapewniona miła atmosfera.

Z bezradności do aktywności - maj 2012

Koordynator projektu