NA MIESIĄC LUTY 2012 R.

świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny:

miejscowości: Węgorza, Bodzęcin, Kościuszki, Redło, Węgorzyce, Redostowo - 16.02.2012 r.

miejscowości: Osina, Krzywice, Kikorze, Przypólsko – 20.02.2012 r.

zasiłek stały, zasiłek okresowy i zasiłek celowy: - 24.02.2012 r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko asystenta rodziny została wybrana następująca osoba:

  1. Pani Marta Górecka

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Osinie
mgr Marcin Płusa

tel. 0800 170 010

Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie w ramach prowadzonej "Akcji Zima 2011/2012" zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Osina o przekazywanie wszelkich informacji dotyczących osób bezdomnych.

Zima, niska temperatura to okres, w którym życie i zdrowie osób bezdomnych jest zagrożone, dlatego tak istotne jest uzyskanie informacji o miejscach, w których przebywają bezdomni.

Jeżeli zauważyłeś osoby bezdomne na działce, klatce schodowej, garażu, piwnicy, czy w pustostanach zadzwoń!!!

  • OPS OSINA - TEL. 91 39 118 12 lub 91 39 108 94
  • ZESPÓŁ DZIELNICOWYCH W OSINIE - TEL. 91 57 92 395 lub 997
  • KOMISARIAT POLICJI W NOWOGARDZIE 91 57 92 311 lub 997
  • TELEFON ALARMOWY - 112
  • POGOTOWIE RATUNKOWE - TEL. 999

Pomóżmy najbardziej potrzebującym przetrwać zimę!

kapital_ludzki_65px.jpg z_bda_65px.jpg ue_lewe_65px.jpg

W związku z realizacją partnerskiego Projektu systemowego Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie poszukuje specjalistów do przeprowadzenia profesjonalnych szkoleń z zakresu aktywnej integracji, tj.:

  1. TRENINGÓW PSYCHOLOGICZNYCH
  2. PORAD TERAPEUTY RODZINNEGO

kapital_ludzki_65px.jpg efs_65px.jpg ue_lewe_65px.jpg

W związku z realizacją projektu systemowego ,,Z bezradności do aktywności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie poszukuje kandydata do realizacji zadań przewidzianych w Projekcie, na stanowisko Asystent rodziny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
Tytuł projektu: " Z bezradności do aktywności"
Umowa ramowa nr: UDA-POKL.07.01.02-32-010/08 z dnia 19.05.2008r.