I sesja VII Kadencji Rady Gminy Osina
Sesja inauguracyjna Rady Gminy Osina odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 r. Sesję nowo wybranej rady, do czasu wyboru przewodniczącego, prowadził najstarszy wiekiem radny obecnej kadencji - Radny Zdzisław Doszczeczko.

Po uroczystym odsłuchaniu hymnu państwowego Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Pan Krzysztof Górecki wręczył zaświadczenia o wyborze na Radnego, a następnie zaświadczenie o wyborze na Wójta Pana Krzysztofa Szwedo.

Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radnego nowo wybrani Radni złożyli uroczyste ślubowanie. Nowo wybrana Rada Gminy przystąpiła do wyboru przewodniczącego RG Osina. W głosowaniu tajnym Przewodniczącym Rady Gminy Osina został wybrany Radny Andrzej Łuczak. Również w głosowaniu tajnym na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Osina wybrana została Radna Urszula Witkowska.

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym objęcie obowiązków przez nowo wybranego Wójta następuje z chwilą złożenia wobec Rady Gminy ślubowania, co nastąpiło przez odczytanie roty ślubowania przez Wójta Krzysztofa Szwedo.

Nowo wybrana Rada Gminy Osina powołała także Komisję Rewizyjną oraz dwie Komisje Stałe:

  1. Komisję Gospodarki i Budżetu oraz
  2. Komisję do Spraw Społecznych.

W skład komisji wybrani zostali poszczególni radni:

1) Komisja Rewizyjna:

1. Buksińska Jolanta Przewodniczący Komisji

2. Doszczeczko Zdzisław Zastępca Przewodniczącego Komisji

3. Nowacka Teresa Członek Komisji

4. Pakulski Marek Członek Komisji

5. Łokaj Łukasz Członek Komisji

2) Komisja Gospodarki i Budżetu:

1. Witkowska Urszula Przewodniczący Komisji

2. Pilipczuk Szymon Zastępca Przewodniczącego Komisji

3. Kusa Marcin Członek Komisji

4. Reginia Bożena Członek Komisji

5. Łuczak Andrzej Członek Komisji

3) Komisja do Spraw Społecznych:

1.Wójcik Kamila Przewodniczący Komisji

2. Wróbel Rafał Zastępca Przewodniczącego Komisji

3. Stępień Agnieszka Członek Komisji

4. Golema Piotr Członek Komisji

5. Majcher Andrzej Członek Komisji

Wybranym Radnym gratulujemy wyboru i życzymy owocnej pracy dla dobra społeczności Gminy Osina.