2022 06 20 laptopy

Szanowni Państwo
Przypominamy, że osoby które otrzymały sprzęt komputerowy z projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym  – Granty PPGR” na podstawie umowy podpisanej z gminą Osina, zobowiązane są do złożenia oświadczenia o posiadaniu i użytkowaniu otrzymanego sprzętu komputerowego. Wzór oświadczenia dostępny jest na https://www.osina.pl/start/granty-pgr/2920-wsparcie-dzieci-z-rodzin-pegeerowskich-w-rozwoju-cyfrowym-granty-ppgr oraz w Urzędzie Gminy Osina. Oświadczenia należy składać do: sekretariatu Urzędu Gminy Osina, Osina 62 72-221 Osina  w terminie do 31 grudnia 2022 r.

Na podstawie zawartych umów, wobec osób które nie złożą takiego Oświadczenia zostaną podjęte dalsze czynności zgodnie z Procedurą monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR.

Prosimy o terminowe składanie oświadczeń.