2022 06 20 laptopy

Szanowni Państwo
Przypominamy, że osoby które otrzymały sprzęt komputerowy z projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym  – Granty PPGR” na podstawie umowy podpisanej z gminą Osina, zobowiązane są do złożenia oświadczenia o posiadaniu i użytkowaniu otrzymanego sprzętu komputerowego. Wzór oświadczenia dostępny jest na https://www.osina.pl/start/granty-pgr/2920-wsparcie-dzieci-z-rodzin-pegeerowskich-w-rozwoju-cyfrowym-granty-ppgr oraz w Urzędzie Gminy Osina. Oświadczenia należy składać do: sekretariatu Urzędu Gminy Osina, Osina 62 72-221 Osina  w terminie do 31 grudnia 2022 r.

Na podstawie zawartych umów, wobec osób które nie złożą takiego Oświadczenia zostaną podjęte dalsze czynności zgodnie z Procedurą monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR.

Prosimy o terminowe składanie oświadczeń.

Wzór oświadczenia do celów monitorowania projektu granowego Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR". Przypominamy, że jednym z obowiązków wynikających z otrzymania sprzętu komputerowego z projektu granowego dot. wsparcia dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR" jest przedłożenie w odpowiednim terminie oświadczenia o posiadaniu i użytkowaniu otrzymanego sprzętu. Udostępniamy wzór tego oświadczenia. Pierwsze oświadczenie należy złożyć w grudniu br.

Pierwsze komputery zakupione dla uczniów z rodzin byłych pracowników PPGR odebrane
 loga

Od czwartku 23.06.2022 r. rozpoczeliśmy w gminie Osina przekazywanie sprzętu komputerowego uczniom z rodzin byłych pracowników PPGR. Właśnie w czwartek, 23.06.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Osina pierwsi uprawnieni uczniowie odebrali zakupiony sprzęt komputerowy z rąk Wójta Gminy Krzysztofa Szwedo.

Przypominamy, że w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR” gmina Osina otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Polska Cyfrowa na zakup sprzętu komputerowego: laptopów wraz z oprogramowaniem. W ramach projektu gmina Osina zakupiła 119 szt. kompletów sprzętu komputerowego dla uczniów byłych pracowników PPGR-y. Kolejnym krokiem w projekcie jest przekazanie przez Gminę Osina sprzętu komputerowego w drodze darowizny na podstawie umowy darowizny. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z harmonogramem odbioru sprzętu zamieszonym w komunikacie dot. odbioru sprzętu komputerowego, jak również z procedurą utrzymania efektów projektu wprowadzoną Obwieszczeniem Wójta Gminy Osina z dn. 20.06.2022. Dostępne pod linkiem: https://osina.pl/start/polski-lad/2870-informacja-23 

Następnie zapraszamy wszystkie osoby objęte projektem do odbioru zakupion6.2022 r. rozpoczeliego z projektu sprzętu. Więcej informacji udziela koordynator projektu Szymon Pilipczuk tel. 508 499 620 Projekt sfinansowany w ramach reakcji Unii na pandemię COVID19.

Szanowni Państwo informujemy o terminach odbioru sprzętu komputerowego przez osoby uprawnione w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR” Przypominamy, że w ramach projektu gmina Osina otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Polska Cyfrowa na zakup sprzętu komputerowego: laptopów wraz z oprogramowaniem. W ramach projektu gmina Osina zakupiła 119 szt. kompletów sprzętu komputerowego dla uczniów byłych pracowników PPGR-y. Kolejnym krokiem w projekcie jest przekazanie przez Gminę Osina sprzętu komputerowego w drodze darowizny na podstawie umowy darowizny. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z komunikatem dot odbioru sprżetu komputerowego, jak również z procedurą utrzymania efektów projektu wprowadzoną Obwieszczeniem Wójta Gminy Osina z dn. 20.06.2022. Następnie zapraszamy wszystkie osoby objęte projektem do odbioru zakupionego z projektu sprzętu. Więcej informacji udziela koordynator projektu Szymon Pilipczuk tel. 508 499 620 Projekt sfinansowany w ramach reakcji Unii na pandemię COVID19.

Załączniki: