SOŁTYS:
ALEKSANDER PAKULSKI

RADA SOŁECKA:
AGNIESZKA PAKULSKA
ANETA KIJOWSKA-GACH
BEATA MALICKA
EUGENIUSZ LEJK
PATRYK NOWICKI