Prezentacja PDF


 

 

2013.04.03 POKL2

Dnia 21 marca 2013r. na zajęciach dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, odbywających się w ramach projektu „Bawić się i uczyć poprzez indywidualizację to świetna sprawa" dzieci uczyły się o tym , co jest w życiu ważne. Uczniowie na zajęciach doskonalili technikę głośnego czytania z podziałem na role, ćwiczyli umiejętność wypowiadania się, układania zdań z rozsypanek wyrazowych. Jednak głównym celem zajęć było uświadomienie dzieciom ich własnej indywidualności przy jednoczesnym poszanowaniu odmienności innych oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości.

2013.04.03 Promocja równości szans płci
 
Na zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie w dniu 26.03.2013 roku rozmawialiśmy na temat roli i miejsca kobiety w świecie. Dzieci zostały zapoznane z sylwetkami znanych Polek. Słuchały utworów muzycznych skomponowanych specjalnie dla kobiet. Uczniowie uświadomili sobie, jak ważna jest rola kobiety we współczesnym świecie.

Finałem zajęć było wykonanie  przez uczniów portretu znanej kobiety.

Joanna Stasiewicz-Kluga

W związku ze zmianą planu lekcji w klasach I-III nastąpiły również drobne zmiany w harmonogramie zajęć.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

2013.01.26 Zajęcia

Na ostatnich zajęciach w 2012r. w ramach realizacji projektu „Bawić się i uczyć poprzez indywidualizację to świetna sprawa" dzieci poznały wartość pieniądza, bawiąc się w kupno i sprzedaż prezentów świątecznych z wykorzystaniem Kasy Edukacyjnej oraz imitacji monet i banknotów. Utrwalały znajomość godzin zegarowych, bawiąc się w Zegarowe Lotto. Dzięki zabawom z „Pieksi" nauczyły się rozpoznawania kształtów figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt) oraz kolorów. Ćwiczyły koordynację wzrokowo- ruchową, dokładność i wyobraźnię.
Przeprowadzona ankieta potwierdziła, że wszystkie dzieci bardzo chętnie uczestniczyły i będą uczestniczyć w dalszych zajęciach.

Renata Jarema