W dniu 23 października 2013 r. zakończył się egzaminem z wynikiem pozytywnym kurs Podstawy obsługi komputera. Szkolenie zorganizowane było przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W kursie uczestniczyło 10 beneficjentów, biorących udział w programie współfinansowanym przez Unię Europejską w wymiarze 40 godzin.

ZAKOŃCZYŁ SIĘ KURS PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA

Zakończyliśmy warsztat „Zasady budowania budżetu domowego i racjonalnego gospodarowania”. Warsztat odbył się w dniu 24 października br. w łącznym wymiarze 6 godzin dydaktycznych. Uczestnicy warsztatów - łącznie 10 osób, beneficjentów projektu systemowego „Z bezradności do aktywności”, mogli nauczyć się jak racjonalnie zaplanować swój budżet domowy.

Jak zarządzać domowym budżetem?

Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie przypomina o zbliżającym się nowym okresie zasiłkowym z funduszu alimentacyjnego trwającym od 1 października 2013r. do 30 września 2014 r. W związku z tym wnioski na nowy okres zasiłkowy można będzie składać w OPS od 01 września 2013 r. z zaświadczeniami o uzyskanych dochodach rodziny z Urzędu Skarbowego za 2012 rok.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie przypomina, osobom pobierającym świadczenia z funduszu alimentacyjnego, których dzieci uczęszczają do szkół średnich i zawodowych o dostarczenie (tak jak to miało miejsce w ubiegłym roku) zaświadczeń o uczęszczaniu dziecka do szkoły do dnia 10 września br. Nie dostarczenie w/w zaświadczeń spowoduje wstrzymanie wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie przypomina o zbliżającym się nowym okresie zasiłkowym ze świadczeń rodzinnych trwającym od 1 listopada 2013r. do 31 października 2014 r. W związku z tym wnioski na nowy okres zasiłkowy można będzie składać w OPS od 02 września 2013 r. z zaświadczeniami o uzyskanych dochodach rodziny z Urzędu Skarbowego za 2012 rok.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie przypomina, osobom pobierającym świadczenia rodzinne, których dzieci uczęszczają do szkół średnich i zawodowych o dostarczenie (tak jak to miało miejsce w ubiegłym roku) zaświadczeń o uczęszczaniu dziecka do szkoły do dnia 10 września br. Nie dostarczenie w/w zaświadczeń spowoduje wstrzymanie wypłaty świadczeń za miesiąc wrzesień i październik.