W piątkowe popołudnie wypoczęte i pełne wrażeń dzieci i młodzież wróciły z letniej kolonii, którą w tym roku spędziły w Dziwnowie. Młodzi koloniści mieszkali w uroczym Ośrodku Wczasowo – Kolonijnym „Rybitwa”, w bliskim sąsiedztwie piaszczystej plaży nad brzegiem Morza Bałtyckiego.

Dzieci z Gminy Osina wróciły z kolonii w Dziwnowie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, że w roku 2013 nie przewidziano środków przeznaczonych do przekazania gminom na wykonywanie zadań z zakresu pomocy pieniężnej dla kombatantów i innych osób uprawnionych, realizowanej przez Kierowników Ośrodków Pomocy Społecznej, wynikającej z art. 19 ust.1-5 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz.371 ze zm.).

Kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących w dyspozycji Kierownika Urzędu oraz szczegółowe informacje dotyczące procedury wnioskowania o pomoc są umieszczone na stronie internetowej Urzędu ( www.udskior.gov.pl ).

Informacji w powyższej sprawie udzielają także pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie.

 

Rusza Tydzień Pomocy Ofiarom PrzestępstwUprzejmie informujemy, że w dniach 25 lutego – 02 marca 2013 r. po raz kolejny organizowany jest ogólnopolski „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

Bezpłatny poradnik "Jak opiekować się osobą przewlekle chorą w domu"

damy radeProjekt „Damy Radę” został zainicjowany przez Fundację TZMO SA Razem Zmieniamy Świat. Jego głównym celem jest pomoc osobom, które stanęły w obliczu konieczności zapewnienia opieki swoim bliskim z powodu ich zaawansowanego wieku, przewlekłej choroby lub innych poważnych schorzeń.

 

kapital_ludzki_65px.jpg z_bda_65px.jpg ue_lewe_65px.jpg

Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie prowadzi rekrutację osób chętnych, korzystających z pomocy OPS do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej.

Zapraszamy osoby chętne do udziału w projekcie „Z bezradności do aktywności”. Szczegółowe informacje – biuro projektu OPS w Osinie pok. 11 lub pod nr tel. 91 39 108 94.