2018 07 20 karta seniora i zachodniopomorska karta rodziny1

Wójt Gminy Osina podpisał Porozumienie Partnerskie z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego, na mocy którego strony podejmą współpracę przy realizacji zadań dotyczących Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora.

Stowarzyszenie "Aktywność bez barier" z siedzibą w Gryfinie, ul. Targowa 3, zaprasza do udziału w projekcie " Tacy sami! realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do niepracujących osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi z województwa zachodniopomorskiego, w wieku aktywności zawodowej.